TSE Ürün Belgelendirme - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

TSE Ürün Belgelendirme

Hizmetlerimiz
TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Belgesi
TSE Markalama

TSE Markası Nedir ?
TSE MARKASI : Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirtir. TSE MARKASI akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3. Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.
TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları
Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL'nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği'ne teslim edilmelidir.

o ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
o ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
o HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
o LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
o KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.
20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standard ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri, hazırlanan standardların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Bugün dünyanın pekçok ülkesinde milli standard teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.
Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.
TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)
Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diger ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2. Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3. Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
5. Avans dekontu
Teklif ve Hazırlık
Teklif isteğiniz elimize ulaştıktan sonra yapılacak görüşme neticesinde bilgileriniz incelenerek sizin için ücretsiz bir teklif hazırlanır. Teklif kabul edilip, belgelendirme koşullarını içeren sözleşme imzalanıncaya kadar sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu aşamadan sonra sizinle bağlantıya geçilerek ön tetkik tarihleri konusunda mutabakata varılacak ve uzman mühendislerimiz işlemlerin tamamlanması için firmanızla sürekli iletişim halinde olarak danışmanlık yapacaktır.

Mevcut Durum Analizi

İlgili TSE Standardı / Standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda mevcut olduğu ve eksik uygulamaların tespiti için mevcut durum analizi yapılır. Kuruluşunuzda yapılacak olan ön tetkik ile muhtemel problemlerin Uzman Mühendislerimiz danışmanlığında, belirlenen çalışma planı çerçevesinde projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturularak gerekli standart ve kaynakların temin edilmesi sağlanacaktır.
Standard Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi
Standart gerekliliklerin yerine getirilmesi için uzman mühendis danışmanlığında belgelendirme tetkiki gerçekleştirilir. Belgelendirme tetkiki; kuruluşunuzun kalite gereksinimlerini, ürünlerinizi, proseslerinizi ve hizmetlerinizi yönetmek konusundaki etkinliğini ölçer. Tetkik sizin personelinizle birlikte gerçekleştirilir, bulgular ve sonuçlar bir rapor halinde firma temsilcisine sunulur. Tetkik sonucunda gerekli görülen düzeltici faaliyetler tartışılır ve Türk Stantdardları Enstitüsü'nün daha önceden belirlemiş olduğu ilgili standart / standartlar tarafından talep edilen uygulamaların yerine getirilmesi sağlanır.
Belgelendirme Başvurusunun Yapılması
Gerekli belgeler ve Müracaat Formu ile birlikte bir dosya hazırlanarak TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği'ne teslim edilir. TSE BELGESİ Standardına uyduğu tespit edildiğinde bir onay sertifikası hazırlanarak tarafınıza ulaştırılır. TSE işlemlerinin tamamlanması; işin prosedürlerine ve firmanın standart gerekliliklerini yerine getirme kapasitesine göre değişmektedir. 
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön