Marka Tescil - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

Marka Tescil

Hizmetlerimiz > Marka Patent Tescil
Marka Tescili

Marka Nedir?
MARKA : Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.
Marka Koruması ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka Tescili'nin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.
Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.
Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.
Marka tescili sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.
Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Çebi Kurumsal Hizmetler Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri
Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi
Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma
Marka Yenileme İşlemi
Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Veraset ve intikal
Tescilli Markaların Takibi
İtiraz İşlemi
Yurtdışı ( Uluslararası ) Marka Tescili Başvurusu
Marka Hukuk Danışmanlığı
MARKA ÇEŞİTLERİ
Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:
a) Ticaret markaları
b) Hizmet markaları
c) Garanti markaları
e) Ortak Markalar
Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
Ticaret Markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.
Hizmet Markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restoranların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.
Garanti Markaları
Sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka Tescili için Gerekli Belgeler
Marka ön araştırma ve tescil başvurusu
Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
Vekaletname.
Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu ) 
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön