Endüstriyel Tasarım - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

Endüstriyel Tasarım

Hizmetlerimiz > Marka Patent Tescil
Endüstriyel Tasarım

En basit tanımıyla; işletmelerin, ürünleri üzerinde uyguladıkları ve görsel olarak algılanabilen unsurlar, endüstriyel tasarım olarak adlandırılmaktadır.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karaname'deki şekliyle akademik olarak tanımlamak gerekirse;
Tasarım; bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü,
Ürün ise; bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder.

Buradan hareketle diyebiliriz ki; ürün ve bu ürün üzerinde meydana getirilen, insan duyularıyla algılanabilen tasarım, "endüstriyel tasarım"ın esaslı unsurlarıdır.

Herhangi bir Endüstriyel Tasarımın tescil edilebilmesinin iki ana koşulu bulunmaktadır:

Yenilik (Herhangi bir tasarımın yalnızca, tescil edileceği ülkede yeni olması yeterli değildir. Endüstriyel Tasarımlarda, hukuksal etkinin ulusallığına karşın, belgelenebilme etkisinin uluslar arası olması dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntıdır. Ancak; tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren 12 (on iki) ay içinde tescil için başvurusunun yapılması halinde yeni olduğu kabul edilir. 12 (on iki) aydan sora yapılacak başvurular ise yenilik özelliğinikaybedecektir.),
Ayırt Edici Nitelik (Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.). 
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön