ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Hizmetlerimiz > ISO Serisi Standartlar

ISO nedir?

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatıdır (International Organization for Standardization). ISO 1947 yılında Cenevre / İsviçrede kurulmuştur. ISO standardları dünyada 162 ülkede Kabul görmüş olup tanınmakta ve uygulanmaktadır. ISO nun kuruluş amacı tüm dünyada geçerliliği olacak standartları oluşturmak ve bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu sağlamaktır.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi almış bir firma için müşteri memnuniyetini sağlayacak bir sistem kurmuş bu sistemi geliştiren ve devamlılığını güvence altına almış diyebiliriz.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi vb. Yönetim sistem standartlarını ortalama olarak beş yılda bir gözden geçirir ve bu gözden geçirme sonrasında yeni standard yayınlanır, yeni yayınlanan standarda genellikle iso tarafından yayınladığı yılı da belirten versiyon numarası verilir. Örneğin ISO 9001:2008 gibi.
 
ISO dünyanın en büyük uluslararası standart geliştiren ve yayınlayan kuruluşudur.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nedir?
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi? aşağıdaki?başlıklara değinilerek açıklanmıştır.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaları ilgilendiren ve tüm firmaların sahip olabileceği bir kalite yönetim modelidir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi firmadaki bütün süreçleri düzenler ve dokümantae edilmesi süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve kalitenin yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi / belgelendirme hizmeti, ürün yada hizmet için alınmaz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ürün yada hizmetin meydana gelmesini sağlayan sistemi oluşturmak için alınan bir belgedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin gelişimi

Kalite standartları çok eskilere dayanmakla birlikte standarlaşma anlamında ciddi adım sayılacak dönem ikinci dünya savaşı ile başlamaktadır. Amerikan ordusu, yaptığı alımlarda kaliteyi sağlayabilmek için standartlarlaşma konusunda çalışmalar yapmış ve Amerikan Askeri Standartları (US Military Standarts) ortaya çıkmıştır. 


II.Dünya Savaşını takiben çok büyük bir ekonomik çıkmaza giren Japonyada, 1950li yılların başından itibaren, Amerikan Askeri Standartlarını oluşturan ve uygulatan Walter Shewhartın öncüsü olduğu, İstatistiksel Kalite Kontrol tekniklerini uygulanmaya başlanmıştır. Japonyada geniş uygulama alanı bulan bu teknikler, Deming ve Juran tarafından daha da geliştirilerek, Japonların kalite devrimini yapmasını sağlamıştır.
 

Amerika Birleşik Devletlerinde özellikle otomotiv sektöründe düşülen sıkıntı, bu sektör şirketlerini toplam kalite yönetimi felsefesini uygulamaya itmiş, bu felsefenin temeli olan "Müşteri Kraldır" ilkesini, şirket çapında büyük değişiklikler yapmayı göze alarak uygulamaya geçmişlerdir. Bazı büyük otomotiv şirketleri, Deming, Juran ve diğer kalite liderlerinin prensipleri üzerine kurulu olan Sürekli Kalite İyileştirme (Continuous Quality Improvement) yöntemini benimseyince, ABDde değişim rüzgarlarının estiği hissedilmeye başlamıştır.
 

ABD deki bu gelişmeler sırasında, Avrupa Topluluğunun temelini atan 12 Avrupa ülkesi de, aralarındaki mal alışverişini arttırabilmek için topluluğun ortak standartlarını oluşturma çalışmalarına başlamışlar, böylece temelde prensipler aynı olan, ancak farklı biçimlerde uygulanan kalite ve denetim standartları ortaya çıkmıştır. Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri arasındaki standart farklılıkları, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standards Organization - ISO) ile standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Böylece ISO tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı oluşturularak bugünlere taşınmıştır.

Iso 9000 serisi standartlar ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirme yapılacak standartlar ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 şeklinde isimlendirilmiştir. Standardın bu versiyonu, hatasız üretim ve hata yakalama odaklıydı.
 
Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yine Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirme yapılacak standartlar yine ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 şeklinde isimlendirilmiştir. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki tedbirlere ilave olarak hata önleme konusuna vurgu yapmaktadır.
 
ISO 9000 serisi Standard son olarak 2008 yılında revizyona uğramış ve Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirme yapılacak standartlar daha önce ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 şeklinde iken 2008 versiyonunda sadece iso 9001 ile belgelendirme yapılır duruma gelinmiştir ve ISO9001:2008 standardına ilave olarak ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011 gibi klavuz standartlar da ISO tarafından yayınlanmıştır. Iso 9001:2008 versiyonunun devreye girmesi ile belgelendirmekler sadece iso 9001:2008 standardı üzerinden yapılmaya başlanmıştır.
 
Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanabilmektedir. ISO 9001:2008 versiyonu daha önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileşme ve verimliliğin arttırılmasını hedefleyen proses yaklaşımı, müşteri odaklılığı gibi konulara önem ve yer vermiştir.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vermeye dünyada birçok kuruluş yetkilidir. Bu kuruluşlar belge verme yetkisini kendi kerinin bir üst kuruluşu olan akreditasyon kuruluşlarından almaktadırlar akreditasyon kuruluşları ise iso tarafından yetkilendirilmektedir. Ülkemizde TÜRKAK akreditayon kuruluşu olarak görev yapan tek kuruluştur. Belge firması denetimi sonrasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getiren firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmaktadır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyduğu sürece ISO?9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi geçerliliğini sertifika geçerlilik süresince devam ettirmektedir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip kuruluş, ürün ve hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun bir sistem ile üretildiğini belgelemiştir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin faydaları
 

1. Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
 
2. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
 
3. Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
 
4. İade ürün oranını ve müşteri şikâyetlerini azaltır.
 
5. Geçmişteki faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayarak değerlendirme ve müdahaleyi etkin hale getirir.
 
6. Zamandan tasarruf sağlar.
 
7. Karlılığı ve verimliliği arttırır.
 
8. Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
 
9. Maliyetleri düşürür.
 
10. Rekabet avantajı sağlar.
 
11. Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
 
12. Müşteride, sahip olduğu beklentilerin firma tarafından karşılanabileceğine dair güven oluşturur.
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Uygulayıcılara Kazandırdıkları
 
ISO 9001:2008 Gümrük engellerini ortadan kaldırır,
 
ISO 9001:2008 İhale isteklerini karşılar,
 
ISO 9001:2008 Maliyetleri azaltır,
 
ISO 9001:2008 Müşteri memnuniyetini üst seviyede karşılar,
 
ISO 9001:2008 Rakiplerden her zaman bir adım önde olmanızı sağlar,
 
ISO 9001:2008 Toplam kalite yolculuğuna ilk adım olur,
 
ISO 9001:2008 "CE" işareti ile ilgili bazı gereksinimleri karşılar
 
ISO 9001:2008 Rekabet gücünüzü artırır,
 
ISO 9001:2008 Yeni imaj sağlar.
 
ISO 9001:2008 Firmayı kurumsallaştırır, Firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
 
ISO 9001:2008 Profesyonel bir çalışma ortamı oluşturur.
 
ISO 9001:2008 İyileştirme fırsatları sağlar
 
ISO 9001:2008 Hurda miktarının azalmasını sağlar.
 
ISO 9001:2008 Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum? kullanımını sağlar.
 
ISO 9001:2008 Üretim, planlama ve? zamanında teslimi kolaylaştırır.


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 
Kalite Nedir?
 
Kalite = Amaca uygunluk

ISO 9001:2008 Kalite ve Yönetim sistemleri esasları ve sözlüğündeki tanım
 

Kalite ; ana karakteristikleri oluşturan bir bütünün istekleri karşılama derecesidir.
 
Müşteri isteklerinin karşılanma derecesidir

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 
Bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır.

ISO Nedir ?
 
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatıdır ( ISO ) International Standards Organization) ve 1947 yılında CENEVREde kurulmuştur.
 
Standart Nedir ?
 
Standardizasyon? Kuruluşunca çalışmaları yapılarak, ürün, hizmet, ve deneylerle ilgili mevzuatların da hazırlanması ve yayınlanması sonucunda ortaya çıkan dokümanlardır.
 
ISO 9000 Standardı
 
1987 YILINDA (ISO) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunca, Uluslararası Geçerliliği olan bir standart şeklinde hazırlanarak onaylanan, yayınlanan ve tüm dünyada uygulanan bir "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ " Standardıdır.
 
Proses:
 
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
 
Ürün:
 
Bir prosesin sonucu.
 
Sistem:
 
Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
 
Kalite Politikası:
 
Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
 
Sürekli İyileştirme:
 
Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
 
Verimlilik:
 
Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
 
Kalite Kontrol Nedir?
 
Bir ürün veya hizmetin istenilen niteliklerde olup olmadığının kontrolüdür
 
Kalite Güvence Nedir?
 
Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni ağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır .

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
 
Müşteri Odaklılık:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre müşteri odaklılık; Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 

Liderlik:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre liderlik; Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 

Kişilerin Katılımı:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre kişisel katılım; Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 

Proses Yaklaşımı:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre proses yaklaşımı; Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 

Yönetimde Sistem Yaklaşımı:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre yönetimde sistem yaklaşımı; Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 

Sürekli İyileştirme:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre sürekli iyileştirme; Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre karar vermede gerçekçi yaklaşım; Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri:
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına göre karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri; Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer
 

Proses Yaklaşımı ve PUKÖ Döngüsü
 
Proses:
 
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
 

Plânlama:
 

Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur,
 

Uygula:
 
Prosesleri uygula,
 

Kontrol et:
 
Prosesleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et,
 
Önlem al:
 
Proses performansını sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri al
 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Standart Maddeleri
 
1.KAPSAM
 
2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR
 
3.TERİMLER VE TARİFLER
 
4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 
4.1 GENEL ŞARTLAR
 
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
 
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
 
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
 
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
 
5.3 KALİTE POLİTİKASI
 
5.4 PLANLAMA
 
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
 
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
 
6.KAYNAK YÖNETİMİ
 
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
 
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
 
6.3 ALT YAPI
 
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
 
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
 
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
 
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
 
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
 
7.4 SATIN ALMA
 
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
 
7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
 
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
 
8.1 GENEL
 
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
 
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
 
8.4 VERİ ANALİZİ
 
8.5 İYİLEŞTİRME
 


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?
 
1.Aşama Denetimi;
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Müracaatı sonrası en geç 6 gün içerisinde müracaat evrakları ve ilgili yönetim sistemi dokumanları, İlgili Belgelendirme ofisine ulaştırılmalıdır.
 
Dokümanlar incelenir ve gerekli olması durumunda saha denetimi gerçekleştirilir, var ise uygunsuzluklar Belgelendirme denetimi gerçekleştirilecek firmaya bildirilir. Uygunsuzluklar denetlenecek firma tarafından düzeltilir ve İlgili Belgelendirmeye gönderilir, düzeltmeler incelenir ve sonuç uygun ise 2. Aşama denetime geçilir.
 
2.Aşama Denetimi
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 2. Aşama denetimde(Belgelendirme denetiminde) kurululuşun sistem dokumanları, uygulamaların etkinliği uygunluğu değerlendirme amacı ile İlgili Belgelendirme denetim ekibi vasıtası ile incelenir. Denetim süresi İlgili Belgelendirme tarafından Akreditasyon kuralları gereği belirlenir.
 
2. Aşama denetimin sonucunda denetim ekibinin belgelendirme tavsiyesinde bulunması sonucu gerekli inceleme belgelendirme komisyonunda yapılacak olup, belgelendirme kararının çıkması sonucu, ISO 9001:2008 Belgesi düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir.
 
Gözetim Denetimleri(Ara Denetimler):
 
Daha önce belgelendirilmiş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin firma tarafından standart şartlarına uygun olarak işletilip işletilmediğinin kontrolü amacı ile yapılır ve en az 12 ayda 1 defa belgelendirme kuruluşu tarafından yapılması zorunlu olan denetimdir.
 
Takip Denetimi:
 
2. Aşama denetiminde veya Ara denetimde veya yeniden belgelendirme denetimi aşamasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin işleyişini etkileyecek uygunsuzlukların düzeltilip düzeltilmediğini kontrol amacı ile yapılan denetimlerdir.
 
Belge Geçerlilik Süresi:
 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ara denetimlerden başarı ile geçilmesi durumunda 3 yıl süre ile geçerlilik kazanır. Bu üç yıl tamamlandığında tekrar belgelendirme yapılması mümkündür ve üçer yıllık periyodlarda belge süresi sürekli uzatılabilir.
 
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön